GDPR art.13

Zásady ochrany osobných údajov podľa čl. 13 GDPR

Posledná aktualizácia:   13. apríla 2021

Ďakujeme za váš záujem o informácie na našej webovej stránke!

Pomocou týchto zásad ochrany osobných údajov by sme chceli informovať používateľov našej webovej stránky o druhu, rozsahu a účele spracúvaných osobných údajov. Osobné údaje v tejto súvislosti sú všetky informácie, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní ako používatelia našich webových stránok, vrátane vašej IP adresy a informácií, ktoré sú uložené v súboroch cookie.

Vo všeobecnej časti týchto zásad ochrany osobných údajov vám poskytujeme informácie o ochrane údajov, ktoré sa vo všeobecnosti vzťahujú na naše spracovanie údajov, vrátane zhromažďovania údajov na našej webovej stránke. Ako dotknutá osoba budete predovšetkým informovaní o právach, na ktoré máte právo.

Pojmy použité v našich Zásadách ochrany osobných údajov a našej praxi v oblasti ochrany údajov vychádzajú z ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ („GDPR“) a ďalších príslušných vnútroštátnych právnych ustanovení.

Prevádzkovateľ podľa GDPR

VIBA, s.r.o., IČO: 46 295 259, Štúrova 899/22, Brezno, 977 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 20672/S

Predajňa: BIKEZONA-KTM Brezno, Štúrova 22

e:  [email protected]
t: +421 (0) 915 572 991

Zber údajov na našom webe

Na jednej strane sa od vás zhromažďujú osobné údaje, keď nám ich výslovne oznámite, na druhej strane sa údaje, najmä technické údaje, zhromažďujú automaticky pri návšteve našej webovej stránky. Niektoré z týchto údajov sa zhromažďujú, aby sa zabezpečilo fungovanie našej webovej stránky bez chýb. Na analýzu môžu byť použité ďalšie údaje. Môžete však použiť našu webovú stránku bez potreby poskytovania osobných údajov.

Technológie na našom webe

Cloudflare

Na našom webe sa Cloudflare používa ako takzvaná sieť na doručovanie obsahu (CDN). Cloudflare je služba spoločnosti Cloudflare Inc., 101 Townsend Street, San Francisco, Kalifornia 94107, USA (ďalej len „Cloudflare“).

POZOR: V rámci rozsahu tejto služby sa prenášajú údaje do USA alebo nemožno takýto prenos vylúčiť.

Sieť CDN je služba, ktorá nám pomáha poskytovať obsah z našich webových stránok, najmä veľké mediálne súbory, napríklad obrázky, pomocou rýchlejšej dodávky regionálnych serverov a serverov pripojených na internet. Poskytovanie obsahu prostredníctvom serverov vo vašom okolí skracuje priemerné doby načítania webových stránok.

Cloudflare prispieva k optimalizácii webu aj k bezpečnostným službám. Cloudflare blokuje hrozby a obmedzuje zneužitie serverových zdrojov a šírku pásma. Náš web je vďaka Cloudflare výrazne výkonnejší a menej zraniteľný voči spamu alebo iným útokom.

Cloudflare používa súbory cookie a spracováva údaje používateľov našich webových stránok.

Ak navštívite našu webovú stránku, vaše požiadavky budú smerované serverom Cloudflare. V takom prípade sa pri návšteve našej webovej stránky zhromažďujú štatistické údaje o prístupe.

Prístupové údaje zahŕňajú:

– vaša IP adresa,
– adresa (adresy) našej webovej stránky, ktorú ste navštívili,
– typ a verzia používaného internetového prehliadača,
– operačný systém, ktorý používate,
– webová stránka, z ktorej ste prešli na našu webovú stránku ( referrer URL),
– čas vášho pobytu na našej webovej stránke a
– frekvencia volania na naše webové stránky.

Tieto údaje pomáhajú Cloudflare najmä pri detekcii nových hrozieb a pri zabezpečení vysokého štandardu zabezpečenia fungovania našej webovej stránky.

Vaše údaje sú spracovávané s cieľom zachovať bezpečnosť a funkčnosť siete CDN a optimalizovať naše časy načítania. Používanie súborov cookie spoločnosťou Cloudflare sa vykonáva z bezpečnostných dôvodov, aby sa zabezpečila dôveryhodnosť koncového zariadenia, a je absolútne nevyhnutné pre bezpečnostnú funkciu. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Cloudflare uchováva protokoly údajov iba tak dlho, ako je to potrebné, a tieto údaje sa vo väčšine prípadov odstránia do 24 hodín. Existujú však informácie, ktoré Cloudflare uchováva neurčito ako súčasť svojich permanentných protokolov, aby zlepšil celkový výkon Cloudflare. Tieto údaje však nie sú osobné a anonymizuje ich Cloudflare. O aké údaje ide, nájdete na  https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s prenesenými údajmi do služby Cloudflare nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Cloudflare:  https://www.cloudflare.com/security-policy.

Cookies

Súbory cookie používame, aby bola naša webová stránka pre vás čo najpríjemnejšia a najfunkčnejšia. Niektoré z týchto súborov cookie sú uložené v zariadení, ktoré používate na prístup na stránku.

Súbory cookie sú malé balíčky údajov, ktoré sa vymieňajú medzi vašim prehliadačom a našim webovým serverom pri každej návšteve našich webových stránok. Nespôsobujú žiadne škody a slúžia výlučne na rozpoznanie návštevníkov webových stránok. Súbory cookie môžu ukladať iba informácie poskytnuté vaším prehliadačom, napr. Informácie, ktoré ste zadali do svojho prehľadávača alebo ktoré sú dostupné na webových stránkach. Súbory cookie nemôžu vykonávať kód a nemôžu sa použiť na prístup k vášmu koncovému zariadeniu.

Pri ďalšom prístupe na našu webovú stránku pomocou rovnakého zariadenia môžu byť informácie uložené v súboroch cookie zaslané buď späť nám („súbor cookie prvej strany“), alebo do webovej aplikácie tretej strany, ktorej súbor cookie patrí („tretia strana“). -strana cookie “). Informácie, ktoré sa ukladajú a odosielajú späť, umožňujú každej webovej aplikácii rozpoznať, že ste webovú stránku už navštívili a navštívili pomocou prehľadávača vo vašom prístroji.

Súbory cookie obsahujú nasledujúce informácie:

 • Názov súboru cookie
 • Názov servera, z ktorého pochádza súbor cookie
 • Identifikačné číslo súboru cookie
 • Dátum exspirácie, po ktorom bude súbor cookie automaticky vymazaný

Súbory cookie klasifikujeme do nasledujúcich kategórií v závislosti od ich účelu a funkcie:

 • Technicky nevyhnutné cookies, aby sa zabezpečila technická prevádzka a základné funkcie našej webovej stránky. Tieto typy súborov cookie sa používajú napríklad na udržanie vašich nastavení pri prechádzaní našimi webovými stránkami; alebo môžu zabezpečiť uchovanie dôležitých informácií počas celej relácie (napr. prihlásenie, nákupný košík).
 • Štatistické súbory cookie, aby sme pochopili, ako návštevníci interagujú s našou webovou stránkou, a to zhromažďovaním a analýzou informácií iba anonymne. Týmto spôsobom získavame cenné informácie o optimalizácii webových stránok aj našich produktov a služieb.
 • Marketingové cookies, na poskytovanie cielených propagačných a marketingových aktivít pre používateľov na našej webovej stránke.
 • Nezaradené súbory cookie sú súbory cookie, ktoré sa snažíme klasifikovať spolu s jednotlivými poskytovateľmi súborov cookie.

V závislosti na dobe ukladania tiež delíme cookies na session a trvalé cookies. Súbory cookie relácie ukladajú informácie, ktoré sa používajú počas vašej aktuálnej relácie prehliadača. Tieto súbory cookie sa automaticky odstránia, keď je prehliadač zatvorený. Vo vašom prístroji nezostávajú žiadne informácie. Trvalé cookies ukladajú informácie medzi dvoma návštevami webových stránok. Na základe týchto informácií budete pri ďalšej návšteve rozpoznaní ako vracajúci sa návštevník a webová stránka bude zodpovedajúcim spôsobom reagovať. Životnosť trvalého súboru cookie určuje poskytovateľ súboru cookie.

Právnym základom pre použitie technicky potrebných súborov cookie je náš oprávnený záujem na technicky bezporuchovej prevádzke a bezproblémovej funkčnosti našej webovej stránky, ako je popísané v čl. 6 odsek 1 písm. f GDPR. Používanie štatistík a marketingových cookies podlieha vášmu súhlasu v súlade s čl. 6 odsek 1 písm. a GDPR. Svoj súhlas s budúcim používaním súborov cookie môžete kedykoľvek odvolať v súlade s čl. 7 odsek 3 GDPR. Váš súhlas je dobrovoľný. Ak nebude udelený súhlas, nevzniknú žiadne nevýhody. Viac informácií o súboroch cookie, ktoré skutočne používame (konkrétne ich účel a životnosť), nájdete v týchto zásadách ochrany osobných údajov a v informáciách v našom banneri so súbormi cookie o súboroch cookie, ktoré používame.

Môžete tiež nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby vo vašom prístroji všeobecne neukladal žiadne súbory cookie, alebo aby ste sa pri každej návšteve stránky pýtali, či súhlasíte s používaním súborov cookie. Súbory cookie, ktoré už boli uložené, je možné kedykoľvek vymazať. Postup nájdete v časti Pomocník prehľadávača.

Upozorňujeme, že všeobecná deaktivácia súborov cookie môže viesť k funkčným obmedzeniam na našej webovej stránke.

Sociálne doplnky Facebooku

Na našich webových stránkach používame sociálne doplnky sociálnej siete Facebook, ktoré prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“). Vďaka týmto sociálnym doplnkom majú používatelia našich webových stránok možnosť zdieľať obsah našich webových stránok v rámci Facebooku (prostredníctvom možností „LIKE“ alebo „SHARE“).

POZOR: V rámci rozsahu tejto služby sa prenášajú údaje do USA alebo nemožno takýto prenos vylúčiť.

Za tieto spracovanie údajov zodpovedáme spoločne s Facebookom podľa čl. 26 GDPR. Informácie požadované pre spoločnú zodpovednosť v súlade s čl. 13 ods. 1 písm. a a b GDPR nájdete v zásadách ochrany údajov spoločnosti Facebook na  https://www.facebook.com/policy.php.  Platí dodatok pre zodpovedné osoby, ktorý sme uzavreli s Facebookom s cieľom zistiť splnenie povinnosti podľa GDPR, pokiaľ ide o spoločnú zodpovednosť. V tejto súvislosti sa s Facebookom dohodlo, že Facebook je zodpovedný za splnenie práv dotknutých osôb v súlade s článkami 15-20 GDPR, pokiaľ ide o osobné údaje uložené Facebookom po spoločnom spracovaní.

Na našej webovej stránke sme prijali preventívne opatrenia, aby sme zabezpečili, že takýto doplnok nespôsobí, že sa váš prehliadač pri zobrazení stránky pripojí priamo k serverom Facebooku.

Pri interakcii s doplnkami, napríklad stlačením tlačidla „LIKE“ alebo „ZDIEĽAŤ“, sa vaša adresa IP a príslušné informácie prenesú priamo na server Facebook a tam sa uložia.

Ak ste prihlásení na Facebooku, môže Facebook priradiť vašu návštevu našej webovej stránky priamo k vášmu účtu na Facebooku. Informácie sú zverejnené aj na Facebooku a zobrazené vašim priateľom z Facebooku. Upozorňujeme, že spoločnosť Facebook môže tieto informácie použiť na účely reklamy, prieskumu trhu a prispôsobenia stránok na Facebooku tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Za týmto účelom Facebook vytvára profily používateľov, záujmov a vzťahov, napríklad na vyhodnotenie vášho používania našej webovej stránky s ohľadom na reklamy, ktoré sa vám zobrazujú na Facebooku, na informovanie ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používanie Facebooku.

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Facebook spracúva osobné údaje, vrátane právneho základu, na ktorom sa spoločnosť Facebook spolieha, a možností výkonu práv dotknutých osôb voči spoločnosti Facebook nájdete v zásadách ochrany údajov spoločnosti Facebook na  adrese https: //www.facebook .com / policy.php.

Ďalšie nastavenia a námietky proti použitiu údajov na reklamné účely sú možné v rámci nastavenia profilu na Facebooku:  https://www.facebook.com/settings?tab=ads.  Nastavenia sú nezávislé na platforme, tj. Podľa našich informácií sa uplatňujú pre všetky zariadenia, napríklad pre stolové počítače alebo mobilné zariadenia.

Google Analytics

Na našej webovej stránke používame funkcie webovej analytickej služby Google Analytics na analýzu správania používateľov a na optimalizáciu našej webovej stránky. Poskytovateľom tejto služby je Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“).

POZOR: V rámci rozsahu tejto služby sa prenášajú údaje do USA alebo nemožno takýto prenos vylúčiť.

Google Analytics používa cookies, ktoré umožňujú analýzu používania našich webových stránok.

Všeobecne sa informácie o vašom používaní webových stránok prenášajú na server Google a tam sa ukladajú, ako napríklad typ a verzia prehliadača, ktorý ste použili, operačný systém, ktorý ste použili, stránka, ktorú ste navštívili pred prístupom na našu stránku, názov hostiteľa počítača (IP adresa), ktorý ste použili na prístup na web, a čas vašej žiadosti o server. Za týmto účelom sme so spoločnosťou Google uzavreli zmluvu o zmluvnom spracovaní vašich údajov v súlade s čl. 28 GDPR.

Na našu žiadosť Google použije tieto informácie na analýzu používania našich webových stránok, na vytvorenie správ o aktivitách na našich webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našich webových stránok a internetu. Podľa spoločnosti Google nebude adresa IP zadaná vaším prehliadačom pridaná k iným údajom uchovávaným spoločnosťou Google.

Google Analytics používame iba s aktivovanou anonymizáciou IP, čo znamená, že sme túto webovú stránku rozšírili o kód „anonymizeIP“. To zaisťuje maskovanie vašej adresy IP, aby sa všetky údaje zhromažďovali anonymne. Iba za výnimočných okolností sa na server Google prenesie úplná adresa IP a tam sa skráti.

Počas návštevy webovej stránky sa zhromažďujú tieto údaje:

– stránky, ktoré vyvoláte, vaša „cesta kliknutia“
– dosiahnutie „cieľov webových stránok“ (konverzie, napr. registrácie bulletinov, súbory na stiahnutie, nákupy)
– správanie vášho používateľa (napríklad kliknutia, dĺžka pobytu, miera okamžitých odchodov)
– vaša približná poloha (región)
– Vaša IP adresa (v skrátenej podobe)
– technické informácie o vašom prehliadači a koncových zariadeniach, ktoré používate (napr. jazykové nastavenie, rozlíšenie obrazovky)
– váš poskytovateľ internetu
– URL sprostredkovateľa (cez ktorý web / cez ktoré reklamné médium ste prišiel na náš web)

Údaje o používaní našej webovej stránky sú okamžite vymazané po uplynutí limitov ukladania, ktoré sme nastavili. Google Analytics nám poskytuje nasledujúce možnosti limitov úložiska: 14 mesiacov, 26 mesiacov, 38 mesiacov, 50 mesiacov alebo žiadne automatické mazanie. Môžete nás kedykoľvek požiadať o aktuálny limit úložiska, ktorý sme nastavili.

Spracovanie vašich údajov pomocou služby Google Analytics podlieha vášmu výslovnému súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Zhromažďovanie údajov môžete zablokovať aj stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehľadávača dostupného pomocou odkazu uvedeného nižšie:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Presné informácie o tom, kde sa nachádzajú dátové centrá Google, nájdete tu:  https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google používa vaše údaje, a o možnostiach nastavenia a odvolania súhlasu, nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na  adrese https://policies.google.com/privacy

Google Doubleclick

Službu Doubleclick poskytovanú spoločnosťou Google na našom webe používame na účely analýzy a optimalizácie a na komerčné fungovanie nášho webu. Tento nástroj prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“).

POZOR: V rámci rozsahu tejto služby sa prenášajú údaje do USA alebo nemožno takýto prenos vylúčiť.

Táto služba funguje pomocou pseudonymného identifikačného čísla (pID), ktoré obdrží a priradí vášmu prehliadaču. Tento pID umožňuje službe zistiť, ktoré reklamy sa vám už zobrazili a ku ktorým sa pristupovalo.

Tieto údaje sa používajú na zobrazenie reklám na celom webovom serveri, čo umožňuje spoločnosti Google identifikovať, ktoré stránky ste navštívili. Zhromaždené informácie sa prenesú na server Google v USA a tam sa uložia na analýzu. Spoločnosť Google je oprávnená prenášať údaje tretím stranám iba v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci zmluvného spracovania údajov. Spoločnosť Google nie je v žiadnom prípade oprávnená pridávať vaše údaje k iným údajom, ktoré zhromaždila.

Spracovanie vašich údajov podlieha vášmu súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a GDPR. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou do budúcnosti.

Presné informácie o tom, kde sa nachádzajú dátové centrá Google, nájdete tu:  https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google používa vaše údaje, a o možnostiach nastavenia a odvolania súhlasu, nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na  adrese https://policies.google.com/technologies/ads,  ako aj v nastaveniach zobrazovania reklám Google v časti  https://adssettings.google.com/authenticated

Fonty Google

Na dôsledné zobrazovanie fontov používa náš web webové písma, ktoré poskytuje spoločnosť Google. Google Fonts je služba spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“).

POZOR: V rámci rozsahu tejto služby sa prenášajú údaje do USA alebo nemožno takýto prenos vylúčiť.

Ak chcete zobraziť webové písma, musí sa používaný webový prehliadač pripojiť k serveru Google. Toto informuje spoločnosť Google, že na našu webovú stránku sa pristupuje prostredníctvom vašej adresy IP. Spoločnosť Google ukladá aj adresu IP z prehľadávača zariadenia, ktoré používate na prístup na našu stránku. Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, vaše zariadenie zobrazí web pomocou štandardného typu písma. Pri každej žiadosti o písmo Google sa vaša adresa IP automaticky prenesie na server Google spolu s informáciami, ako sú vaše jazykové predvoľby, rozlíšenie displeja, verzia a názov vášho prehliadača. Údaje o použití zhromaždené spoločnosťou Google im umožňujú určiť popularitu konkrétnych typov písma. Google tieto zistenia zverejňuje na interných analytických weboch (napr. Google Analytics).

Fonty Google nám umožňujú používať písma na našej vlastnej webovej stránke bez toho, aby sme ich nahrávali na náš server. Fonty Google sú dôležitým stavebným prvkom na udržanie vysokej kvality našich webových stránok. Všetky písma Google sú automaticky optimalizované pre web. To znižuje objem dát a je to zvlášť výhodné pre použitie na mobilných zariadeniach. Keď navštívite našu stránku, nízka veľkosť súboru umožňuje rýchlejšie načítanie. Fonty Google sú navyše bezpečné webové písma, ktoré podporujú všetky hlavné prehľadávače.

Spracovanie vašich údajov sa preto uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu na udržiavaní konzistentnej a atraktívnej prezentácie pre našu webovú stránku. Ide o oprávnený záujem podľa čl. 6 odsek 1 písm. f GDPR.

Google ukladá žiadosti o diela CSS na jeden deň na svojich serveroch. To nám umožňuje používať písma s podporou šablóny štýlov Google. Súbory fontov uchováva Google jeden rok. Ak chcete údaje predčasne vymazať, musíte kontaktovať podporu Google (  https://support.google.com).

Presné informácie o tom, kde sa nachádzajú dátové centrá Google, nájdete tu:  https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/

Ďalšie informácie o písmach Google nájdete na  stránke https://developers.google.com/fonts/faq  a v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google:  https://policies.google.com/privacy

Správca značiek Google

Na našom webe používame službu Google Tag Manager. Túto službu poskytuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“).

POZOR: V rámci tejto služby dochádza k prenosu dát do USA alebo ich nemožno vylúčiť.

Po spustení Správcu značiek váš prehliadač vytvorí spojenie so servermi Google. Toto informuje spoločnosť Google, že na našu webovú stránku sa pristupovalo prostredníctvom vašej adresy IP.

Správca značiek Google sa používa na správu značiek webových stránok prostredníctvom rozhrania. To nám umožňuje vložiť útržky kódu, ako sú kódy sledovania alebo pixely konverzie, na našu webovú stránku bez toho, aby sme zasahovali do zdrojového kódu. V tomto procese sa prenášajú iba údaje Správcu značiek; nie sú zhromažďované alebo skladované. Samotný Správca značiek je doménou bez súborov cookie a nespracováva žiadne osobné údaje, pretože sa používa výlučne na správu ďalších služieb používaných na našom webe. Správca značiek spúšťa ďalšie značky, ktoré naopak zhromažďujú údaje za konkrétnych okolností. Správca značiek však nemá prístup k týmto údajom. Ak ste sa rozhodli deaktivovať súbory cookie na našom webe všeobecne alebo deaktivovať konkrétne súbory cookie, zostane to v platnosti pre všetky značky sledovania, ktoré sa implementujú pomocou Správcu značiek.

Presné informácie o tom, kde sa nachádzajú dátové centrá Google, nájdete tu:  https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/

Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na nasledujúcich webových stránkach Google:

Pravidlá ochrany osobných údajov:  https://policies.google.com/privacy
Časté otázky Správca značiek Google:  https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
Použiť pravidlá Správca značiek Google:  https: // marketingplatform. google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Google Translate

Na našom webe je načítaná webová služba s názvom Google Translate, ktorá slúži na preklad textov a výrazov spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“).

POZOR: V rámci rozsahu tejto služby sa prenášajú údaje do USA alebo nemožno takýto prenos vylúčiť.

Po spustení služby Google Translate vytvorí váš prehliadač pripojenie k serverom spoločnosti Google. Toto informuje spoločnosť Google, že na našu webovú stránku sa pristupovalo prostredníctvom vašej adresy IP.

Aby ste mohli používať funkcie Google Translate, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Informácie sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú.

Túto službu používame na zabezpečenie úplnej funkčnosti a ľahkého prístupu na našu webovú stránku, ako aj dostupnosti našej online ponuky pre medzinárodných používateľov. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Údaje budú vymazané, akonáhle bude splnený účel ich zhromažďovania.

Presné informácie o tom, kde sa nachádzajú dátové centrá Google, nájdete tu:  https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s prenesenými údajmi nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google:  https://www.google.com/intl/de/policies/privac

Hosting

V procese hostenia našej webovej stránky ukladáme všetky údaje súvisiace s prevádzkou našej webovej stránky. To je nevyhnutné pre umožnenie prevádzky našej webovej stránky. Preto tieto údaje spracúvame z právnych dôvodov nášho oprávneného záujmu na optimalizácii našej webovej stránky, ako je opísané v čl. 6 odsek 1 písm. f GDPR. Na zabezpečenie prístupu na našu webovú stránku využívame služby poskytovateľov webhostingu, ktorým dodávame vyššie uvedené údaje v rámci zmluvného spracovania v súlade s čl. 28 GDPR.

Issuu

Naše webové stránky používajú doplnky z platformy Digital Publishing Platform Issuu, ktorá umožňuje publikovanie a distribúciu časopisov a periodík, ako aj ich prezeranie. Poskytovateľom je Issuu Inc, 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301 USA („Issuu“).

POZOR: V rámci tejto služby sa údaje prenášajú do USA, takže nemožno vylúčiť, že dôjde k ich prenosu.

Denníky a časopisy, ktoré sme uložili na serveri Issuu, sa reprodukujú výlučne prostredníctvom webových stránok issuu.com. Preto keď navštívite niektorú z našich stránok vybavených doplnkom Issuu, vytvorí sa spojenie so servermi Issuu. Toto informuje server Issuu, ktoré z našich stránok ste navštívili. Issuu tiež získava vašu IP adresu. To platí aj v prípade, že nie ste prihlásení do Issuu alebo nemáte účet v Issuu.

Informácie zhromaždené spoločnosťou Issuu sa prenášajú na server Issuu v USA.

Ak ste prihlásení do svojho účtu Issuu, umožňujete spoločnosti Issuu priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa z účtu Issuu.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Issuu na adrese:  https://issuu.com/legal/privacy.
Informácie o súboroch cookie používaných spoločnosťou Issuu nájdete tu:  https://issuu.com/legal/cookies.

Kontakt

Kedykoľvek nás kontaktujete, vaše údaje sa použijú na spracovanie a vybavenie vašej žiadosti o kontakt v rámci plnenia predzmluvných práv a povinností v súlade s čl. 6 odsek 1 písm. b GDPR. Pre vybavenie a vybavenie vašej žiadosti je nevyhnutné, aby sme spracovali vaše údaje; inak nie sme schopní odpovedať na vašu požiadavku alebo iba čiastočne. Vaše informácie môžu byť uložené v databáze zákazníkov a potenciálnych zákazníkov na základe nášho oprávneného záujmu o priamy marketing, ako je opísané v čl. 6 odsek 1 písm. f GDPR.

Keď bude vaša požiadavka definitívne zodpovedaná, vašu žiadosť a kontaktné informácie vymažeme a na uloženie týchto údajov pred vymazaním nie je zákonom stanovená lehota (napr. Na základe následného zmluvného vzťahu). To je zvyčajne prípad, keď s vami už tri roky po sebe viac neprichádzate do styku.

Súbory denníka servera

Z technických dôvodov, najmä kvôli zaisteniu funkčnej a bezpečnej webovej stránky, spracovávame technicky potrebné údaje o prístupoch na našu webovú stránku v takzvaných súboroch denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odosiela.

Medzi prístupové údaje, ktoré spracovávame, patria:

 • Názov webovej stránky, ktorú navštevujete
 • Typ prehľadávača (vrátane verzie), ktorý používate
 • Operačný systém, ktorý používate
 • Stránka, ktorú ste navštívili pred prístupom na našu stránku (URL sprostredkovateľa)
 • Čas vašej požiadavky servera
 • Množstvo prenesených údajov
 • Názov hostiteľa počítača (IP adresa), ktorý používate na prístup na web

Tieto údaje nemožno vysledovať späť k žiadnej fyzickej osobe a používajú sa výlučne na vykonávanie štatistických analýz a na prevádzku a vylepšovanie našich webových stránok a zároveň na ich optimalizáciu a zabezpečenie. Tieto údaje sa zasielajú výlučne nášmu prevádzkovateľovi webových stránok. Údaje nie sú spojené ani agregované s inými zdrojmi údajov. V prípade podozrenia na nezákonné použitie našej webovej stránky si vyhradzujeme právo spätne preskúmať údaje. Toto spracúvanie údajov sa uskutočňuje z právnych dôvodov nášho oprávneného záujmu na udržiavaní technicky bezporuchovej a optimálnej webovej stránky, ako je opísané v čl. 6 odsek 1 písm. f GDPR.

Prístupové údaje sa odstránia v krátkom časovom období po splnení účelu (zvyčajne do niekoľkých dní), pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovanie na účely preukázania. V takýchto prípadoch sa údaje ukladajú, kým sa incident definitívne nevyrieši.

Šifrovanie SSL

Počas vašej návštevy našej webovej stránky používame rozšírený postup SSL (Secure Socket Layer) v spojení s najvyššou úrovňou šifrovania podporovanou vaším prehliadačom. To, či sa samostatná stránka nášho webu prenáša v šifrovanej podobe, zistíte podľa uzavretého zobrazenia symbolu kľúča alebo zámku v dolnom stavovom riadku prehliadača. Tento šifrovací postup používame na základe nášho oprávneného záujmu o použitie vhodných šifrovacích techník v súlade s čl. 6 odsek 1 písm. f GDPR.

Využívame tiež vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia v súlade s čl. 32 GDPR na ochranu vašich údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou, zničením alebo pred neoprávneným prístupom tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zdokonaľujú v súlade s technologickým vývojom a udržiavajú sa na najnovšej úrovni.

WebCare

Na získanie súhlasu s používaním súborov cookie na našej webovej stránke v súlade s predpismi o ochrane údajov používame banner súhlasu spoločnosti DataReporter WebCare. Toto je služba poskytovaná spoločnosťou DataReporter GmbH, Zeileisstraße 6, 4600 Wels, Rakúsko („DataReporter“). Viac informácií o tejto spoločnosti nájdete na www.datareporter.eu. Banner súhlasu zaznamenáva a ukladá súhlas s používaním súborov cookie pre príslušného používateľa našej webovej stránky. Náš banner súhlasu zaisťuje, že štatistické a marketingové súbory cookie sa nastavia iba vtedy, keď používateľ dá výslovný súhlas s ich použitím.

Uchovávame informácie o tom, do akej miery užívateľ potvrdil použitie cookies. Rozhodnutie používateľa je možné kedykoľvek odvolať vyvolaním nastavenia cookies a správou vyhlásenia o súhlase. Existujúce cookies sa vymažú po odvolaní súhlasu. Cookie je tiež nastavené na ukladanie informácií o stave súhlasu používateľa, ktorý je uvedený v detailoch cookies. Ďalej sa IP adresa príslušného používateľa prenáša na server DataReporter na volanie tejto služby. IP adresa nie je ani uložená, ani spojená s akýmikoľvek inými údajmi používateľa, slúži iba na správne vykonanie služby. Použitie vyššie uvedených údajov je preto založené na našom oprávnenom záujme o právne vyhovujúci dizajn našej webovej stránky v súlade s čl. 6 odsek 1 písm. f GDPR.

Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov DataReporter na  https://www.datareporter.eu/datenschutz.  Neváhajte a pošlite svoje dotazy týkajúce sa tejto služby na [email protected]

YouTube

Na našom webe sa na vkladanie videí na web používa služba „YouTube“. Prevádzkovateľom potrebného softvéru a doplnku je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („YouTube“).

Keď navštívite web s vloženými videami z YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Toto informuje YouTube, ktoré stránky navštevujete.

POZOR: V rámci rozsahu tejto služby sa prenášajú údaje do USA alebo nemožno takýto prenos vylúčiť.

Platné pravidlá ochrany súkromia služby YouTube nájdete na  stránke https://www.google.com/policies/privacy/  , Možnosť zrušenia:  https://adssettings.google.com/authenticated

Všeobecné informácie o ochrane údajov

Nasledujúce ustanovenia jeho zásad sa vzťahujú nielen na zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke, ale vo všeobecnosti aj na ďalšie spracúvanie osobných údajov.

Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie, ktoré vám možno jednotlivo priradiť. Príklady zahŕňajú vašu adresu, meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Informácie, ako napríklad počet používateľov, ktorí navštívia webovú stránku, nie sú osobnými údajmi, pretože nie sú priradené osobe.

Vaše osobné údaje zhromaždené v rámci registrácie vášho bicykla sa budú uchovávať 30 rokov. Vaše údaje môžete kedykoľvek vymazať elektronicky, v prehľade účtu pomocou odkazu „Odstrániť používateľský účet“, e-mailom na adresu: [email protected] alebo e-mailom na adresu: VIBA, s.r.o., IČO: 46 295 259, Štúrova 899/22, Brezno, 977 01.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Pokiaľ nie sú v týchto zásadách ochrany osobných údajov uvedené konkrétnejšie informácie (napr. V prípade použitých technológií), môžeme od vás osobné údaje spracovávať na základe nasledujúcich právnych zásad:

 • súhlas v súlade s čl. 6 odsek 1 písm. a GDPR – Dotknutá osoba dala svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov.
 • Plnenie zmluvy a predzmluvné opatrenia podľa čl. 6 odsek 1 písm. b GDPR – Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonávanie predzmluvných opatrení.
 • Zákonná povinnosť podľa čl. 6 odsek 1 písm. c GDPR – Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.
 • Ochrana životne dôležitých záujmov podľa čl. 6 odsek 1 písm. d GDPR – Spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.
 • Primerané záujmy podľa čl. 6 odsek 1 písm. f GDPR – Spracovanie je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, pokiaľ neprevládajú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.

Upozorňujeme, že okrem ustanovení GDPR môžu vo vašej alebo našej domovskej krajine platiť aj národné nariadenia o ochrane údajov.

Prenos osobných údajov

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám na iné účely, ako sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje odovzdáme tretím stranám, iba ak:

 • ste dali svoj výslovný súhlas v súlade s čl. 6 odsek 1 písm. a GDPR ,
 • prevod podľa čl. 6 odsek 1 písm. f GDPR je nevyhnutné na ochranu primeraných záujmov, ako aj na uplatňovanie, výkon alebo obranu právnych nárokov a nie je dôvod predpokladať, že máte prevažujúci záujem hodný ochrany nezverejnením vašich údajov,
 • existuje zákonná povinnosť preniesť údaje v súlade s čl. 6 odsek 1 písm. c GDPR, rovnako je to právne prípustné a / alebo
 • vyžaduje sa to podľa čl. 6 odsek 1 písm. b GDPR pre spracovanie zmluvných vzťahov s vami.

Spolupráca so spracovateľmi

Starostlivo vyberáme našich poskytovateľov služieb, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene. Pokiaľ poveríme tretie strany, aby spracúvali osobné údaje na základe dohody o spracovaní údajov, je to v súlade s čl. 28 GDPR .

Transfer do tretích krajín

Ak spracúvame údaje do tretej krajiny alebo ak sa to deje v rámci využívania služieb tretích strán alebo zverejňovania alebo prenosu údajov iným osobám alebo spoločnostiam, deje sa to iba z vyššie opísaných dôvodov pre prenos údajov.

S výhradou výslovného súhlasu alebo zmluvnej nevyhnutnosti spracúvame alebo umožňujeme spracovanie údajov iba v tretích krajinách s uznanou úrovňou ochrany údajov alebo na základe osobitných záruk, ako sú zmluvné záväzky prostredníctvom takzvaných štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie. , existencia certifikácií alebo záväzných podnikových pravidiel v súlade s čl. 44 – 49 GDPR .

Prenos údajov do USA / Ukončenie ochrany súkromia

Výslovne by sme chceli zdôrazniť, že od 16. júla 2020 bude z dôvodu právneho sporu medzi súkromnou osobou a írskym dozorným orgánom, takzvaného „štítu na ochranu súkromia“, rozhodnutie Komisie o primeranosti podľa čl. 45 GDPR, ktoré za určitých okolností potvrdilo primeranú úroveň ochrany údajov pre USA, už s okamžitou platnosťou neplatí.

Štít na ochranu osobných údajov už preto nepredstavuje platný právny základ pre prenos osobných údajov do Spojených štátov!

Pokiaľ k nám vôbec dochádza k prenosu údajov do USA alebo ak poskytovateľ služieb so sídlom v USA využívame nás, odkazujeme na to výslovne v týchto zásadách ochrany osobných údajov (pozri najmä popis technológií použitých na našej webovej stránke. ).

Čo môže pre vás ako používateľa znamenať prenos osobných údajov do USA a aké riziká s tým súvisia?

Rizikom pre vás ako používateľa sú v každom prípade právomoci tajných služieb USA a právne situácie v USA, ktoré podľa názoru Európskeho súdneho dvora už nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov. Týka sa to okrem iného týchto bodov:

 • V oddiele 702 zákona Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) sa neustanovujú žiadne obmedzenia týkajúce sa opatrení dohľadu tajných služieb ani záruky pre občanov tretích krajín.
 • Smernica o politike prezidenta 28 (PPD-28) neposkytuje účinné prostriedky nápravy pre osoby, ktoré sú postihnuté proti konaniu orgánov USA, a nezabraňuje prekážkam pri zabezpečovaní primeraných opatrení.
 • Ombudsman ustanovený v Štíte na ochranu súkromia nemá dostatočnú nezávislosť od výkonnej moci; nemôže vydávať záväzné príkazy tajným službám USA.

Zákonne vyhovujúci prenos údajov do USA na základe štandardných zmluvných doložiek?

Štandardné zmluvné doložky prijaté Komisiou v roku 2010 (2010/87 / EÚ z 5. 2. 2010), čl. 46 odsek 2 písm. c GDPR, stále platia, musí sa však zabezpečiť úroveň ochrany osobných údajov, ktorá je rovnocenná s úrovňou v Európskej únii. Preto sú relevantné nielen zmluvné vzťahy s našimi poskytovateľmi služieb, ale aj možnosť prístupu k údajom orgánmi USA a právnym systémom USA (legislatíva a jurisdikcia, administratívna prax orgánov).

Štandardné zmluvné doložky nemôžu zaväzovať orgány v USA, a preto zatiaľ neposkytujú primeranú ochranu v prípadoch, keď sú orgány podľa zákona v USA oprávnené zasiahnuť do práv dotknutých osôb bez ďalších opatrení nami a našim poskytovateľom služieb .

Zákonne vyhovujúci prenos údajov do USA na základe vášho súhlasu?

V súčasnosti je kontroverzné, či je zo zákona vôbec možný informovaný súhlas, a teda zámerné a vedome obmedzenie častí vášho základného práva na ochranu údajov.

Aké opatrenia prijímame na zabezpečenie toho, aby bol prenos údajov do USA v súlade so zákonom?

Pokiaľ poskytovatelia z USA ponúkajú túto možnosť, rozhodli sme sa spracovať údaje na serveroch EÚ. Týmto by sa malo technicky zabezpečiť, aby sa údaje nachádzali v Európskej únii a aby k nim orgány USA nemali prístup.

Ďalej starostlivo skúmame európske alternatívy k použitým nástrojom v USA. Toto však nie je proces, ktorý sa deje za noc, pretože má pre nás aj technické a ekonomické dôsledky. Poskytovatelia služieb v USA sa v súčasnosti stále využívajú iba v prípade, že použitie európskych nástrojov a / alebo okamžité vypnutie nástrojov v USA pre nás nie je možné z technických a / alebo ekonomických dôvodov.

Pre ďalšie využitie nástrojov v USA prijímame nasledujúce opatrenia:

Pokiaľ je to možné, váš súhlas bude vyžiadaný pred použitím nástroja v USA a vy budete vopred transparentným spôsobom informovaní o fungovaní služby. V tejto časti nájdete riziká spojené s prenosom údajov do USA.

Vyvíjame maximálne úsilie na to, aby sme s poskytovateľmi služieb v USA uzavreli štandardné zmluvné doložky a požadovali ďalšie záruky. Vyžadujeme predovšetkým použitie technológií, ktoré neumožňujú prístup k údajom, napríklad použitie šifrovania, ktoré nemožno prelomiť ani službami v USA, alebo anonymizáciu alebo pseudonymizáciu údajov, keď priradenie osobe môže vykonať iba poskytovateľ služieb. Zároveň od poskytovateľa služieb vyžadujeme ďalšie informácie, ak k údajom skutočne majú prístup tretie strany, alebo poskytovateľ služieb vyčerpá všetky právne prostriedky, kým nebude prístup k údajom vôbec poskytnutý.

Doba skladovania

Pokiaľ nie je počas zhromažďovania údajov stanovená výslovná doba uchovávania (napr. V rámci vyhlásenia o súhlase), sme povinní vymazať osobné údaje v súlade s čl. 5 odsek 1 písm. e GDPR , akonáhle dôjde k splneniu účelu spracovania. V tejto súvislosti by sme chceli zdôrazniť, že zákonné povinnosti týkajúce sa uchovávania údajov predstavujú legitímny účel spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje budeme uchovávať a uchovávať v zásade až do ukončenia obchodného vzťahu alebo do uplynutia akýchkoľvek platných záručných, záručných alebo premlčacích lehôt, navyše až do konca akýchkoľvek právnych sporov, v ktorých sa údaje požadujú ako dôkaz. , alebo v žiadnom prípade do konca tretieho roku nasledujúceho po poslednom kontakte s obchodným partnerom.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo:

 • v súlade s čl. 15 GDPR požadovať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame. Môžete požadovať najmä informácie o účeloch spracúvania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje sprístupnené, plánovanej dobe uchovávania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo námietky, existencia práva na odvolanie, pôvod vašich údajov, pokiaľ ich nezhromažďujeme, ako aj existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prípadne zmysluplných informácií o ich podrobnostiach;
 • v súlade s čl. 16 GDPR požadovať bezodkladne opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré sú u nás uložené;
 • v súlade s čl. 17 GDPR požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, pokiaľ spracovanie nie je nevyhnutné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti z dôvodov verejného záujmu alebo na uplatnenie, výkon alebo brániť právne nároky;
 • v súlade s čl. 18 GDPR požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ namietate proti presnosti údajov, je spracúvanie nezákonné, odmietate ich však vymazať a my už údaje ďalej nevyžadujeme, ale vy požadovať na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo ste podali námietku proti spracovaniu v súlade s čl. 21 GDPR;
 • v súlade s čl. 20 GDPR, prijímať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o ich prenos inému správcovi;
 • v súlade s čl. 21 GDPR, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu, namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie alebo ak námietka smeruje proti priamej reklame. V druhom prípade máte všeobecné právo vzniesť námietku, ktoré uplatníme bez uvedenia konkrétnej situácie.
 • v súlade s čl. 7 odsek 3 GDPR, môžete nám kedykoľvek odvolať svoj súhlas . Výsledkom je, že v budúcnosti už nebudeme môcť pokračovať v spracovaní údajov na základe tohto súhlasu. Okrem iného máte možnosť odvolať svoj súhlas s používaním súborov cookie na našej webovej stránke s účinnosťou do budúcnosti vyvolaním našich  nastavení  súborov  cookie.
 • v súlade s čl. 77 GDPR podať sťažnosť orgánu pre ochranu údajov v súvislosti s nezákonným spracovaním vašich údajov nami. Spravidla sa môžete obrátiť na úrad pre ochranu údajov vo vašom obvyklom mieste bydliska alebo na pracovisku alebo v sídle našej spoločnosti.

Zodpovedným orgánom pre ochranu údajov spoločnosti VIBA, s.r.o., IČO: 46 295 259 je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Vy sami rozhodujete o použití svojich osobných údajov. Ak si preto chcete voči nám uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese  [email protected]  alebo poštou, ako aj telefonicky.

Spolu s vašou žiadosťou nám pošlite kópiu úradného preukazu s fotografiou na účely jednoznačnej identifikácie a pomôžte nám pri konkretizácii vašej žiadosti zodpovedaním otázok našich zodpovedných zamestnancov týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov. Vo svojej žiadosti uveďte, v ktorej role (zamestnanec, uchádzač, návštevník, dodávateľ, zákazník atď.) A v akom časovom období ste s nami v kontakte. To nám umožňuje promptne vybaviť vašu požiadavku.

Bezpečnosť osobných údajov

Bezpečnosť vašich osobných údajov sa nás obzvlášť týka. Preto v súlade s čl. 32 GDPR a s prihliadnutím na stav techniky, náklady na implementáciu a povahu, rozsah, okolnosti a účely spracúvania, ako aj rôzne pravdepodobnosti výskytu a závažnosť rizika pre práva a slobody prírodných prijímame príslušné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne ochrany zodpovedajúcej riziku.

Medzi tieto opatrenia patrí okrem iného zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov riadením fyzického prístupu k údajom, ako aj prístup, vstup, zverejnenie, ochrana dostupnosti a oddelenie údajov, ktoré sa ich týkajú. Ďalej sme zaviedli postupy na zabezpečenie toho, aby sa práva dotknutých osôb uplatňovali, údaje sa vymazávali a reagovali na hrozby týkajúce sa údajov. Ďalej berieme do úvahy ochranu osobných údajov už pri vývoji alebo výbere hardvéru a softvéru, v súlade s princípom ochrany súkromia už v štádiu návrhu a prostredníctvom predbežných nastavení vhodných pre ochranu údajov v súlade s čl. 25 GDPR .

Naše chápanie bezpečnosti sa vyžaduje aj od procesorov, ktoré používame.

Aktuálnosť týchto zásad ochrany osobných údajov

Z dôvodu ďalšieho vývoja alebo zmien právnych požiadaviek môže byť z času na čas potrebné upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov. Aktuálne pravidlá ochrany osobných údajov môžete kedykoľvek nájsť a vytlačiť tu na tejto webovej stránke.

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese  [email protected]  alebo na ďalších kontaktných údajoch uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Mattighofen ,    13. apríla 2021

Stiahnuť ako PDF

O cookies

Cookies sú malé dátové balíčky, ktoré sa vymieňajú medzi vašim prehliadačom a našim webovým serverom. Súbory cookie môžu ukladať iba informácie poskytnuté vaším prehliadačom.

V závislosti od zamýšľaného použitia sú cookies technicky nevyhnutné alebo sa používajú na štatistické alebo marketingové účely. Používanie technicky požadovaných súborov cookie je založené na našom oprávnenom záujme o technicky správnu prevádzku a bezproblémovú funkčnosť našej webovej stránky. Používanie štatistík a marketingových cookies vyžaduje váš súhlas. Toto je dobrovoľné a do budúcnosti je možné ho kedykoľvek odvolať vyvolaním našich nastavení súborov cookie.

Prehliadač môžete tiež nastaviť tak, aby všeobecne bránil ukladaniu súborov cookie. Po nastavení súborov cookie ich môžete kedykoľvek vymazať. Podrobnosti o tom, ako to všetko funguje, nájdete vo funkcii pomoci vášho prehliadača. Upozorňujeme, že všeobecná deaktivácia súborov cookie môže viesť k funkčným obmedzeniam na našej webovej stránke.

Podrobnejšie informácie o tom, aké údaje sa ukladajú do súborov cookie, na aké účely sa používajú a ako dlho sa údaje uchovávajú, nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov a v našom banneri súborov cookie.

Požadovaný

Technicky nevyhnutné súbory cookie sa používajú na to, aby umožnili technickú prevádzku webovej stránky a zaistili jej funkčnosť pre vás. Použitie je založené na našom oprávnenom záujme poskytovať technicky bezchybné webové stránky. Spravidla však môžete zakázať používanie súborov cookie vo vašom prehliadači. <br />

Priezvisko Účel Tvorca Čas skladovania Doména
BCSI-AC-20f80a2ab2d86d25 zaisťuje funkčnosť a použiteľnosť stránky a slúži na sledovanie chýb. 1 deň bikezona-ktm.sk
BCSI-ACP-20f80a2ab2d86d25 zaisťuje funkčnosť a použiteľnosť stránky a slúži na sledovanie chýb. 1 deň bikezona-ktm.sk
BCSI-CS- zaisťuje funkčnosť a použiteľnosť stránky a slúži na sledovanie chýb. BlueCoat 1 deň bikezona-ktm.sk
SÚHLAS obsahuje informácie, do akej miery užívateľ potvrdil použitie cookies. YouTube Trvalé .google.com
CookieConsent obsahuje informácie, do akej miery užívateľ potvrdil použitie cookies. 1 deň bikezona-ktm.sk
cookieconsent_mode obsahuje informácie, do akej miery užívateľ potvrdil použitie cookies. DataReporter GmbH 1 deň bikezona-ktm.sk
cookieconsent_status obsahuje informácie, do akej miery užívateľ potvrdil použitie cookies. DataReporter GmbH 1 deň bikezona-ktm.sk
CookieScriptConsent obsahuje informácie, do akej miery užívateľ potvrdil použitie cookies. 1 deň bikezona-ktm.sk
fe_typo_user zaisťuje funkčnosť a použiteľnosť stránky a slúži na sledovanie chýb. Typo3 Trvalé bikezona-ktm.sk
googtrans zaisťuje funkčnosť a použiteľnosť stránky a slúži na sledovanie chýb. Google 1 deň bikezona-ktm.sk
Notified-InternetNotify uložiť nastavenia a predvoľby používateľa, napríklad aktuálne nastavenie jazyka. 1 deň bikezona-ktm.sk
Notified-NotifyUser6-8-7BPI zaisťuje funkčnosť a použiteľnosť stránky a slúži na sledovanie chýb. 1 deň bikezona-ktm.sk
PHPSESSID počíta počet relácií a každému návštevníkovi priradí anonymný identifikátor. PHP 1 deň bikezona-ktm.sk
popupShow uložiť nastavenia a predvoľby používateľa, napríklad aktuálne nastavenie jazyka. 1 deň bikezona-ktm.sk
SLG_GWPT_Show_Hide_tmp zaisťuje funkčnosť a použiteľnosť stránky a slúži na sledovanie chýb. 1 deň bikezona-ktm.sk
SLG_wptGlobTipTmp zaisťuje funkčnosť a použiteľnosť stránky a slúži na sledovanie chýb. 1 deň bikezona-ktm.sk
SLO_GWPT_Show_Hide_tmp zaisťuje funkčnosť a použiteľnosť stránky a slúži na sledovanie chýb. CloudFlare 1 deň bikezona-ktm.sk
SLO_wptGlobTipTmp zaisťuje funkčnosť a použiteľnosť stránky a slúži na sledovanie chýb. CloudFlare 1 deň bikezona-ktm.sk
SL_GWPT_Show_Hide_tmp zaisťuje funkčnosť a použiteľnosť stránky a slúži na sledovanie chýb. 1 deň bikezona-ktm.sk
SL_wptGlobTipTmp zaisťuje funkčnosť a použiteľnosť stránky a slúži na sledovanie chýb. 1 deň bikezona-ktm.sk
ssm_au_c uložiť nastavenia a predvoľby používateľa, napríklad aktuálne nastavenie jazyka. 1 deň bikezona-ktm.sk
ssm_au_d zaisťuje funkčnosť a použiteľnosť stránky a slúži na sledovanie chýb. 1 deň bikezona-ktm.sk
wb48617274 zaisťuje funkčnosť a použiteľnosť stránky a slúži na sledovanie chýb. 1 deň bikezona-ktm.sk
zrSkladovanie uložiť nastavenia a predvoľby používateľa, napríklad aktuálne nastavenie jazyka. 1 deň bikezona-ktm.sk
_sm_au_c zaisťuje funkčnosť a použiteľnosť stránky a slúži na sledovanie chýb. 1 deň bikezona-ktm.sk
_ym_isad zaisťuje funkčnosť a použiteľnosť stránky a slúži na sledovanie chýb. 1 deň bikezona-ktm.sk
lfcc počíta počet relácií a každému návštevníkovi priradí anonymný identifikátor. Joomla 1 deň bikezona-ktm.sk

Štatistika

Štatistické súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako sa webové stránky používajú na zlepšenie ich atraktivity, obsahu a funkčnosti. Používanie sa uskutočňuje iba s vaším súhlasom a iba dovtedy, kým ste deaktivovali príslušný súbor cookie.

Priezvisko Účel Tvorca Čas skladovania Doména
ai_user Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. Microsoft 1 deň bikezona-ktm.sk
MicrosoftApplicationsTelemetryDeviceId Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. Microsoft 1 deň bikezona-ktm.sk
MicrosoftApplicationsTelemetryFirstLaunchTime Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. Microsoft 1 deň bikezona-ktm.sk
perf_dv5Tr4 Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. 1 deň bikezona-ktm.sk
raygun4js-userid Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. Raygun 1 deň bikezona-ktm.sk
_ga Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. Google 1 deň bikezona-ktm.sk
_gat Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. Google 1 deň bikezona-ktm.sk
_gat_gtag_UA_106855065_21 Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. Google 1 deň bikezona-ktm.sk
_gat_gtag_UA_13085450_1 Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. Google 1 deň bikezona-ktm.sk
_gat_UA-154678097-1 Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. Google 1 deň bikezona-ktm.sk
_gid Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. Google 1 deň bikezona-ktm.sk
_ym_d Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. Yandex.Metrica 1 deň bikezona-ktm.sk
_ym_uid Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. 1 deň bikezona-ktm.sk
_ym_visorc_39097515 Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. Yandex.Metrica 1 deň bikezona-ktm.sk
_ym_visorc_53383825 Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. Yandex.Metrica 1 deň bikezona-ktm.sk
_ym_visorc_53386978 Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. Yandex.Metrica 1 deň bikezona-ktm.sk
_ym_visorc_61132264 Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. Yandex.Metrica 1 deň bikezona-ktm.sk
_ym_wasSynced Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. Yandex.Metrica 1 deň bikezona-ktm.sk
utma Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. Google 1 deň bikezona-ktm.sk
utmb Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. Google 1 deň bikezona-ktm.sk
utmc Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. Google 1 deň bikezona-ktm.sk
utmz Obsahuje informácie, ktoré uľahčujú odlíšenie používateľov od stránky. Zhromažďuje údaje o návštevách používateľov, napríklad o tom, ktoré stránky sú relevantné. Google 1 deň bikezona-ktm.sk

Marketing

Marketingové cookies pochádzajú od externých reklamných spoločností a používajú sa na zhromažďovanie informácií o webových stránkach navštívených používateľom. Používanie sa uskutočňuje iba s vaším súhlasom a iba dovtedy, kým ste deaktivovali príslušný súbor cookie.

Priezvisko Účel Tvorca Čas skladovania Doména
NID registruje jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje a rozpoznáva používateľa. Používa sa na cielenú reklamu. Google 1 deň www.google.com
rl_anonymous_id registruje jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje a rozpoznáva používateľa. Používa sa na cielenú reklamu. RudderStack 1 deň bikezona-ktm.sk
rl_user_id registruje jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje a rozpoznáva používateľa. Používa sa na cielenú reklamu.

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Shopping Cart