Imprint

Informácie o spoločnosti

  • VIBA, s.r.o.,
  • Štúrova 899/22, Brezno, 977 01,
  • Slovenská republika,
  • zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 20672/S

Kontakt

t: +421 (0) 915 572 991

e: [email protected]

Výkonný riaditeľ

Pán Peter Bacúšan

Vedúci predaja a servisu

Pán Viliam Vičan

Ďalšie informácie

Registračné číslo spoločnosti: IČO: 46 295 259,
Sídlo: Brezno, Slovensko
Register:  Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,  Oddiel: Sro, vložka č. 20672/S

Zodpovedný za obsah tejto stránky

VIBA, s.r.o., IČO: 46 295 259, Štúrova 899/22, Brezno, 977 01, Slovensko

 

Európska komisia poskytuje riešenie sporov online (platforma OS). Toto dáva spotrebiteľom možnosť urovnávať spory týkajúce sa ich objednávok online bez zásahu súdu. Platformu na urovnávanie sporov nájdete na externom linku  https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Usilujeme sa vyriešiť všetky spory vyplývajúce z online objednávok vzájomnou dohodou. Okrem toho nie sme povinní zúčastňovať sa na postupe riešenia sporov a bohužiaľ vám nemôžeme ponúknuť účasť na takomto postupe. E-mailová adresa našej spoločnosti je [email protected]

 

PRÁVNE UPOZORNENIE

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Celý obsah našej webovej stránky je chránený autorskými právami. Výslovne povoľujeme použitie všetkých údajov na súkromné, nekomerčné použitie. Pri kopírovaní musia byť výslovne uvedené autorské a vlastnícke práva spoločnosti VIBA, s.r.o.. Obsah sa nesmie žiadnym spôsobom meniť a bez písomného súhlasu sa nesmie používať na iných webových stránkach alebo počítačoch. Akékoľvek použitie na verejné alebo komerčné účely si vyžaduje súhlas spoločnosti VIBA, s.r.o.. Porušenie týchto podmienok si vyžaduje okamžité zničenie všetkého obsahu. Uplatnenie ďalších nárokov na náhradu škody zostáva vyhradené.

ZODPOVEDNOSŤ

Zodpovedáme za náš vlastný obsah. Naša webová stránka obsahuje aj krížové odkazy (LINKY) na webové stránky iných poskytovateľov. Nie sme však zodpovední za obsah tretích strán, ku ktorému je možné získať prístup prostredníctvom týchto odkazov (LINKS). Prvým začlenením odkazu bol skontrolovaný odkaz na tretiu stranu, či neobsahuje nelegálny obsah. Tento krížový odkaz (LINK) bude zrušený, iba ak zistíme alebo budeme informovaní o tom, že krížový odkaz má nezákonný obsah.

ZÁRUKA

Informácie na našej webovej stránke boli vytvorené veľmi opatrne. Spoločnosť VIBA, s.r.o. však nepreberá zodpovednosť za úplnosť alebo vhodnosť informácií na konkrétne použitie. Používanie obsahu poskytovaného na webovej stránke je výhradným rizikom používateľa.

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Shopping Cart