Reklamačný poriadok

Reklamácie

 

Kupujúci (zákazník) má nárok na uplatnenie reklamácie tovaru v dvojročnej záručnej lehote.

Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodborným zásahom, kazy spôsobené vonkajšími vplyvmi (napríklad náraz), inými mechanickými poškodeniami, nešetrným zaobchádzaním, pôsobením chemikálií, pôsobením extrémnych teplôt, poškodením tovaru vniknutím vody, pri nedodržaní návodu na obsluhu a opotrebením spôsobeným obvyklým používaním.

 

Reklamovaný tovar doneste, alebo pošlite prosím bezpečne zabalený na adresu uvedenú nižšie.

VIBA, s.r.o., IČO: 46 295 259,

Predajňa BIKEZONA-KTM,

Štúrova 899/22, Brezno, 977 01

Reklamovaný tovar dávame na posúdenie kvalitárovi firmy. Reklamačná doba je 30 dní. O vybavení reklamácie bude zákazník informovaný telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať počas pracovného týždňa na telefónnom čísle +421 915 572 991.

 

Shopping Cart